Bättre affärsbeslut med Telia Crowd Insights

Integrerade AI-hjälpmedel i våra verktyg

Vi brinner för att hjälpa våra kunder att ta bättre beslut. Enligt oss handlar det i hög grad om att möjliggöra för våra kunder att vara informerade, datadrivna och att snabbt och enkelt kunna använda sig av rätt beslutsunderlag. Därför har vi integrerat AI-hjälpmedel i våra verktyg – för att man på ett effektivt och enkelt sätt ska kunna tillgodogöra sig analyser, underlag, insikter och slutsatser.

 

Vi hävdar inte att våra AI-funktioner revolutionerar något – däremot underlättar de ett datadrivet arbetssätt – och möjliggör därmed bättre affärsbeslut.

Analysera rörelsedata och demografi

Breda användningsområden med våra AI-verktyg

Våra analysverktyg har länge kunnat användas till en rad olika ändamål. Med integrationen av AI i våra verktyg har vi tagit ännu ett steg i funktionalitet, och både öppnat upp för nya insikter och ett mer effektivt arbetssätt.

 

Dataanalys av valfria geografiska områden

Analysera allt från specifika kvarter till kommuner, städer eller större upptagningsområden. Med hjälp av AI går det att snabbt och enkelt få tillgång till insikter i geografiska områden, baserat på t.ex. köpkraft, ålder, etnicitet eller boendeform.

 

Jämförelser mellan olika sorters enheter, koncept, kedjor och konkurrenter

I vårt verktyg Site Location Map går det att låta AI analysera upptagningsområdet kring de enheter du är intresserad av, och få summeringar och insikter kring vad som utmärker dem och hur de skiljer sig åt.

Data och insikter med Prospect Mapping

Analys av white spots för potentiella etableringsbeslut

Sedan tidigare har vi kraftfulla funktioner för att söka potential eller vita fläckar i områden där det kan vara intressant att etablera en ny handelsenhet. Med hjälp av våra AI-hjälpmedel kan man enkelt få insikter i hur de olika potentiella etableringarna skiljer sig från varandra, och vilka lägen som kan vara mest passande för just din verksamhet.

 

Analys av högpresterande enheter ställt mot lågpresterande

I våra verktyg kan man låta AI-hjälpmedel analysera hur upptagningsområdena skiljer sig mellan högpresterande enheter ställt mot lågpresterande. Vad beror skillnader i resultatet på och vilka åtgärder behöver tas?

 

Målgruppsförekomst i specifika områden

Med hjälp av AI-analys på demografiska data kan du på ett enkelt sätt få reda på hur stor andel av de boende i ett visst område tillhör din målgrupp.

Ett urval av våra kunder

cloetta
danone
city_gross
ferrero
essity
johnsonJohnson
hemkop
Lidl
nestle
Orkla_Care
nicks
redbullcom
Svenska_Spel
Solera_Sweden
Willys
LOreal
midsona
Mars_Wrigley
axfood
Fazer
sia_glass
estrella

”Att få tillgång till all den data vi behöver genom en och samma partner är otroligt värdefullt. För oss betyder detta att vi kan jobba i ett och samma verktyg när vi ska fatta beslut om nya etableringar samt hur vi ska jobba kundfokuserat med marknadsföring och sortiment, både gällande nya och befintliga butiker”

Per Edstam, Expansion Manager på City Gross