Säljdistrikt planering och optimering

Planera och optimera säljdistrikt med Sales Action Map

Sales Action Map är ett kraftfullt verktyg för försäljningsplanering som möjliggör optimering av säljdistrikt genom datadrivna insikter. Det hjälper försäljningsorganisationer att strukturera och balansera sina resurser effektivt, förenklar processen för ruttplanering och säkerställer att varje distrikt har optimala förutsättningar för att nå sin fulla potential.

 

Genom att klassificera och prioritera kundbasen på rätt sätt kan våra kunder identifiera de mest värdefulla möjligheterna, få ut mer av sin säljkår och på så sätt öka sin försäljning. Med planeringsverktyget blir det enkelt att fördela säljresurserna strategiskt. Detta ökar produktiviteten och försäljningen genom mer riktade säljinsatser och bättre effektivitet. Sales Action Map är en nyckelkomponent för företag som vill förbättra sin marknadsposition och öka sin försäljning.

Skapa säljdistrikt

Bli mer datadrivna och effektivisera ert strategiska säljarbete

 

Strategisk planering och optimerade säljdistrikt

Använd Sales Action Map för att optimera säljdistrikt och upptäcka nya affärsmöjligheter. Verktyget är framtaget för att effektivisera säljkårsplanering och ruttning, göra distriktsindelningen balanserad och effektiv, och minimera tid och komplexitet i planeringsprocessen. Genom att balansera säljdistrikt utifrån tillgängliga resurser och er målgrupp ökar ni er effektivitet och försäljning.

Läs mer..

Effektivisera er säljkårs- och säljdistriktsplanering

Sales Action Map är det ledande verktyget för att strukturera och effektivisera säljkårens arbete. Verktyget minskar den tid och ansträngning som krävs för att planera och genomföra distriktsarbetet, och är uppskattat av både säljare, säljchefer och ledningsgrupper. Med vårt verktyg går det att på ett snabbt och effektivt sätt bygga nya säljdistrikt eller anpassa för t.ex. föräldraledighet, fler eller färre säljare och andra förutsättningar hos er.

Hitta nya kunder och åk på rätt säljbesök

Med hjälp av Sales Action Map kan ni utveckla och implementera era försäljningsstrategier. Verktyget hjälper er även att identifiera nya kunder genom att analysera demografiska data och klassificera kundbasen utifrån era förutsättningar. Kombinera verktyget med vårt analysverktyg Trade Marketing Map för att på ett kraftfullt sätt se exakt hur ni kan nå er specifika målgrupp. Med en optimerad kundbas ökar ni era chanser för tillväxt och förbättrar era säljresultat.

Säljdistrikt planera och optimera

Sales Action Map ger er unika insikter

Analysera potential i nya områden

Sales Action Map tillåter användare att analysera och förstå potentialen i nya områden genom en kombination av demografiska data, vår handelsdatabas och era unika förutsättningar. Genom att utvärdera variabler såsom befolkningsdensitet, köpkraft och kundutbud kan företag identifiera lovande nya områden för expansion. Se hur många potentiella kunder som finns i ett visst område, och sätt siffror på potentiella neddragningar eller expansionsplaner.

 

Sales Action Map är ett stöd i rekryteringen av nya säljare

Genom att analysera er befintliga kundbas tillsammans med vår stora handelsdatabas kan ni identifiera attraktiva områden för er att verka inom. Sales Action Map tar hänsyn till var era befintliga säljare bor, och kan ge er förslag på var ni bör rekrytera nya säljare, eller ersätta befintliga. Med detta arbetssätt får ni resurseffektiva säljdistrikt.

Läs mer..

Beräkna körtider och ruttplanera era säljdistrikt

I vårt verktyg kan era säljdistrikt balanseras och effektiviseras både via klassificering, besöksplanering och körtider. Genom att använda ruttningsmotorn i vårt verktyg kan ni få ner drivmedelskostnader, planera era körsträckor och utvärdera hur t.ex. mer glesa områden i era distrikt påverkar helheten.

”Vi förlitar oss helt och fullt på Sales Action Map tillsammans med Prospect Mapping Master Data när vi balanserar, optimerar och bygger effektiva säljdistrikt. Att jobba datadrivet och skapa olika scenarion som ligger till grund för beslut är ett väldigt framgångsrikt arbetssätt.”

Andreas Österström, National Field Sales Manager at Red Bull Sweden
Bli mer datadriven med Prospect Mapping

Vilka har nytta av Sales Action Map?

 

Planera säljdistrikt i hela Norden

Alla företag som arbetar med fältsäljare har nytta av vårt verktyg Sales Action Map. Vi har kunder i flera branscher, både inom Dagligvaruhandeln, Servicehandeln och HoReCa. Vi arbetar med några av Nordens största FMCG-företag, och gör säljdistriktsplanering i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

 

 

Säljare, säljchefer och ledningsgrupper uppskattar vårt verktyg

Med hjälp av våra verktyg kan samtliga intressenter i er försäljningsorganisation få en inblick och möjlighet att påverka arbetet med att optimera och planera era säljdistrikt. I vårt verktyg är det enkelt att exportera rapporter per distrikt, med total köpkraft, antal enheter, potential, körtid och dylikt inkluderat.

”Tack vare Prospect Mappings omfattande data inom Food Service och deras användarvänliga verktyg Sales Action Map har vi kunnat fatta mer informerade beslut och anpassa vår försäljningsstrategi effektivt. Verktygen och datan har hjälpt oss att hitta nya marknadsmöjligheter, förbättrat vår prospektering och underlättat vårt försäljningsarbete.”

Ola Passmark, National Field Sales Manager On Trade, Solera Sweden

Kontakt

Stefan Nordin

VD/CEO, Partner +46 708802793 stefan.nordin@prospectmapping.se

Simon Adolphson

Business Director +46 737016702 simon.adolphson@prospectmapping.se

Håkan Hünning

FMCG och Masterdata, Partner +46 709821920 hakan.hunning@prospectmapping.se

Henry Fosselius

GIS-expert, Partner +46 705826495 henry.fosselius@prospectmapping.se