data-set-map-1

Prospect Mapping Master Data

 

Kvalitetssäkrat och uppdaterat

Prospect Mapping Master Data hämtar och sammanställer data från öppna källor som är fullt GDPR kompatibla.

 

Vår data kvalitetssäkras och uppdateras dagligen via API:er och direkta länkar till nyckelkedjornas data, samt genom research och manuell hantering för att sedan publiceras online för våra kunder.

 

Syftet med Prospect Mapping Master Data är att ha en sådan detaljeringsgrad och kvalitet att den stöder beslut i samspel med våra verktyg.

Show more..

Omfattning

Innehåller ca 80 000 intressepunkter i Sverige och ca 10 000 i Norge, Finland och Danmark. Fördelat på de viktigaste branscherna för konsumtionsvaror, ca 900 kedjor och fristående handlare.

SCB:s branschindelning omvandlas till tydliga och detaljerade marknadssegment.

Innehåller branschspecifika uppgifter; t ex läkemedelstillstånd, serveringstillstånd och olika storleksfaktorer.

Alla affärsenheter har både sitt marknadsnamn och sitt juridiska namn.

Registerposterna namnsätts så att en sökning ger rätt utslag utan behov av fler sökningar eller risk för sammanblandning.

På enskilda aktiebolag redovisas KPI:er såsom omsättning, anställda etc.

På filialföretag, handelsbolag, enskilda firmor etc. estimeras affärsdata baserade på branschgenomsnitt, mediainformation eller machine learning från våra olika datakällor.

Kombination

Prospect Mapping Master Data i kombination med våra externa datakällor bildar ett omfattande dataset. Dessutom kan det kombineras med kundspecifik data i syfte att skapa kontexter som ger insikter.

master-data-logo
data-set-map-2

Externa datakällor

 

SCB standard databas

Demografi, köpkraft, utbildningsnivå, bostadsform, familjestruktur, fordon, etnicitet, etc.

Flera datapunkter kan kombineras för att matcha din målgrupp fördelat på geografier och affärslägen.

Rörelsedata från Telia Crowd Insights

Faktiska rörelsemönster och beteenden i samhället med hjälp av anonymiserad och aggregerad data från mobilnätet.

Befolkningsprognoser genom pågående byggprojekt

Genom data från Byggfakta och Sverige Bygger kan vi prognostisera befolkningsökningar i specifika geografiska områden som den del i en etableringsanalys.

Show more..

Fastighetsdata från Lantmäteriet/Metria

Få tillgång till information om intressanta fastigheter i samma verktyg som gör din etableringsanalys.

Trafikdata från Trafikverket

Få kontroll på trafikvolymer på de vägar som kontrolleras av Trafikverket.

Lediga lokaler, fastigheter och mark från Objektvision

Information om lediga lokaler som matchar behov.

Kunddatabaser för specifika projekt

Kombinera kundspecifik data med vårt data set för att skapa rätt kontext och insikter.

Datapartners

scb logga
lantmäteriet logga
telia logga
sokigo logga
trafikverket
Sverige_bygger logga
byggfakta logga
Objektvision logga
metria_logo_rgb

”Att få tillgång till all den data vi behöver genom en och samma partner är otroligt värdefullt. För oss betyder detta att vi kan jobba i ett och samma verktyg när vi ska fatta beslut om nya etableringar samt hur vi ska jobba kundfokuserat med marknadsföring och sortiment, både gällande nya och befintliga butiker”

Per Edstam, Expansion Manager på City Gross.

Kontakt

Stefan Nordin

VD/CEO, Partner +46 708802793 stefan.nordin@prospectmapping.se

Simon Adolphson

Business Director +46 737016702 simon.adolphson@prospectmapping.se

Håkan Hünning

FMCG och Masterdata, Partner +46 709821920 hakan.hunning@prospectmapping.se

Henry Fosselius

GIS-expert, Partner +46 705826495 henry.fosselius@prospectmapping.se