Datadriven optimering av säljdistrikt

Sales Action Map hjälper ett stort antal säljkårer inom handeln att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Med Prospect Mapping Master Data som grund, tillsammans med avancerad ruttoptimering, tar Sales Action Map snabbt och effektivt fram balanserade säljdistrikt utifrån kundens specifika förutsättningar, resurser och strategi.

Genom att addera demografisk data kan distrikt och frekvens planeras utifrån var kundens målgrupper finns.

Det kallar vi datadriven optimering av säljdistrikt.

Hör av dig om du vill veta mer, och läs mer på https://prospectmapping.se/optimera-och-planera-saljdistrikt/