Ny profil och web

Prospect Mapping utvecklas.

Utvecklingen omfattar våra verktyg, erbjudande såväl som organisation. Som ett led i detta släpper vi nu vår nya profil och en ny webb.

Vår nya profil ska spegla och ge stöd åt vårt erbjudande och position som ”Handelns plattform för bättre beslut”.

Vi är stolta över de verktyg och dataset vi erbjuder, och att så många av handelns aktörer använder dem för att fatta bättre beslut på strategisk, taktisk och operativ nivå.