Vi lanserar historisk demografidata!

Nya funktioner från Prospect Mapping! 🚀

Vi släpper idag en efterlängtad ny funktion i vårt verktyg Site Location Map – Historisk Demografidata. Nu kan du inte bara få tillgång till aktuell och detaljerad demografisk information, utan också se hur det har förändrats över tid!

🔍 Varför är detta viktigt?
Att förstå demografiska trender historiskt ger en fördel när man utvärderar potentiella butikslägen, nedläggningar eller planerar sina marknadsföringsstrategier. Detta möjliggör djupare insikter och mer informerade beslut baserade på hur ett område har utvecklats.

▶ Varför har vi en nedåtgående trend på Synoptiks butik i Hultsfred? (hypotetiskt 😉)
Svaret: Både köpkraft och befolkning har gått ner de senaste åren.

▶ Varför ökar försäljningen av Bridgeblandning på ICA Nära i Gribbylund?
Svaret: Andelen 65+are i närområdet har ökat med 40% sedan 2010.

Du kan också besvara tyngre frågor som ”Hur skiljer sig befolkningsutvecklingen mellan lägena X,Y,Z? Vilka lägen har störst inflytt av barnfamiljer, högre köpkraft eller utbildningsnivåer?” 🏡💼🎓

📊 Vad kan du förvänta dig?

▶ Tillgång till historiska demografidata på valfritt geografiskt område – rita själv i kartan, utgå från promenadavstånd eller köravstånd. 🚶‍♂️🚗
▶ Analys av hur demografiska egenskaper som befolkningssammansättning, åldersfördelning, familjesituation, etnicitet och inkomstnivåer har förändrats över tid.📉📈
▶ Möjlighet att identifiera och förutse trender för att ta bättre beslut.

Vår målsättning är att alltid ligga i framkant med ny teknologi och tjänster som möter våra kunders behov. 💡

Hojta till om du eller någon kollega vill ha en dragning över Teams!

Bli mer datadriven med Prospect Mapping